Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2020/2021


W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej: kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej: Typ szkoły/kurs kwalifikacyjny Zawód Nazwa kwalifikacji Ilość semestrów Liczba miejsc KKZ. […]

Read More

ZASADY REKRUTACJI


DO FORM POZASZKOLNYCH – KURSY KWALIFIKACYJNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOw ŁAPACH Podstawy prawne:Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zasady ogólne: Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia […]

Read More

Kwestionariusz/podanie


o przyjęcie na kus zawodowy

Read More

Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe


– projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach realizują projekt: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu […]

Read More