Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2020/2021


0
Categories : Kursy

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej:

kwalifikacyjne opłacane z subwencji oświatowej:

Typ szkoły/kurs kwalifikacyjny Zawód Nazwa kwalifikacji Ilość
semestrów
Liczba miejsc
KKZ. R0L.04. Rolnik R0L.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 3 30
KKZ R0L.10. Technik rolnik R0L.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 2 20
KKZ MED.03. Opiekun medyczny
MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 3 20
KKZ MOT.05. Mechanik pojazdów samochodowych
MOT.05. Obsługa diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 3 20
KKZ. MEC.05. Operator obrabiarek skrawających MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 3 20
KKZ BUD.11. Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych
3 20
KKZ ELE.02. Elektryk ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 3 20
KKZ SPO.03. Opiekun domu pomocy społecznej SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 4 Wymagane wykształcenie minimum średnie. 20

Plan rekrutacji
CKZ Łapy na rok szkolny 2020/2021

Składanie dokumentów 04.05 – 20.08.2020 do godz. 15.00
Ogłoszenie list przyjętych 21.08.2020 do godz. 13.00
Rekrutacja uzupełniająca 21 – 27.08.2020 do godz. 15.00
Ogłoszenie list przyjętych 28.08.2020 do godz. 13.00

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

 • o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

WARUNKI NABORU 2020/2021:

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora CKZ na podstawie regulaminu rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów, m.in. świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych certyfikatów.
 • Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 30 uczestników.

UKOŃCZENIE KURSU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

 • Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (formę i warunki ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego określa Dyrektor CKZ).
 • Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

UWAGA – możliwości (absolwenta Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego):

 • Absolwent otrzymane zaświadczenie może przedstawić swojemu pracodawcy (zaświadczenie potwierdza zdobycie umiejętności w ramach określonej kwalifikacji, której kurs dotyczył).
 • Absolwent może na podstawie otrzymanego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.
 • Jeśli zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji (w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

FORMA KSZTAŁCENIA:

System zaoczny lub stacjonarny:

– co najmniej 1 raz na dwa tygodnie
w większości piątek, sobota, niedziela – w zależności od preferencji słuchaczy

pobierz wymagane dokumenty:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

 Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Wszelkie informacje i zapisy w budynku Centrum ul. Sikorskiego 15 p.25 (sekretariat), tel. 85 715 27 20 w godzinach 7:30 – 15:30