Status CKZ


Poniżej w linku został zamieszczony dokument zawierający statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach.